EST | ENG | RUS

Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2, Ranna 1, Ranna 2 ja Ranna 3 kinnistute detailplaneering

Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare lääneosas, linna keskusest loodes ja läänes Paldiski lahe kaldal ja hõlmab Paldiski linnas Salavat Julajevi tee 2 (katastritunnus 58001:002:0108), Ranna 1 (katastritunnus 58001:002:0089), Ranna 2 (katastritunnus 58001:002:0091), Ranna 3 (katastritunnus 58001:002:0092) kinnistuid ning osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringuala suurus on ca 25ha.
Detailplaneeringu eesmärkideks on, planeeritavate maaüksuste ümberkruntimine, mille alusel moodustatakse peamiselt Paldiski Põhjasadamat teenindavad äri- ja tootmismaa krundid; Paldiski lahe ja nimetatud äri- tootmismaa kruntide vahele üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksuse moodustamine; Ehitusõiguse määramine; Kujade, servituutide ja piirangute määramine; Liikluskorralduse lahendamine ja tehnovõrkude koridoride asukohtade määramine; Keskkonnatingimuste ja vajadusel leevendavate ning seiremeetmete seadmine ja muude vajalike kitsenduste määramine.

Planeeringuga jaotatakse Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna tee 1-3 maaüksus 13-ks krundiks. Pos 1, 1a, 2, 5, 6 kavandatakse arendada tootmistegevust ja nähakse ette võimalus sadamast saabuva kauba ladustamiseks. Kruntide lubatud täieshitusprotsent jääb 10 ja 50% vahemikku. Hoonete suurimad lubatud kõrgused vastavalt kruntidele 10-28m vahemikku. Pos 3 on määratud avalikuks kasutuseks võimaldades linnarahval juurdepääsu mere äärde.
Pos 4 on reserveeritud alajaamale. Seoses suuregabariidiliste (laeva- ja sadamakraanade) monteerimiseks kavandatavate hoonetega on krundile pos 5 ette nähtud võimalus rajada maksimaalselt kuni 28 meetri kõrgused tootmishooned.
Krunt pos 6 on mõeldud sadamast saabuva kauba ladustamiseks ja sinna hoonete püstitamiseks ehitusõigust ette ei nähta.
Laoplatsidel on lubatud ainult selliste kaupade ladustamine, millest ladustamise käigus ei eraldu keskkonnaohtlikke aineid. Ohtlike ainete eraldumise riskiga kaupade ladustamisel tuleb projekteerida vastavad meetmed ja koostada sellise tegevuse võimaliku keskkonnamõju hindamine.
Pos L1 kuni pos L6 on planeeritud teemaakoridorid, kuhu lisaks pos L2 nähakse ette maa-ala raudtee haruteele tootmiskompleksi teenindamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga. Üldplaneering näeb alal ette ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni.
 

24.01.2013Algatamine
14.04.2016 KSH menetluse lõpetamine 
08.09.2016Detailplaneeringu vastuvõtmine 

Lähteülesande kinnitamine

Paldiski linnas asuvate Salavat Julajevi tee 2 ja Ranna 1-3 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang 

Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse jooksul täiendatud materjalid

Tugiplaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Seletuskiri

Kooskõlastused

Menetlusdokumendid

Lisad

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Viimased uudised

  • 18.07.2017 | Tasuta õigusabi EestisLoe edasi...
  • 22.05.2017 | Paldiski kalajahutehase keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teadeLoe edasi...
  • 15.05.2017 | Regionaalhaigla verekeskus korraldab Paldiskis doonoripäeva!Loe edasi...
  • 24.04.2017 | Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisseLoe edasi...