EST | ENG | RUS

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ning detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu avalikustamisest Paldiski linnas

Paldiski Linnavalitsus korraldab Paldiski Linnavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Paldiski Linnavalitsuse 25.08.2015 korraldusega nr 262 vastu võetud „Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu Saariku, Loo ja Uustalu maaüksustel ja nende lähialal“ (OÜ NXXN töö nr 022_PDKI) ja selle keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1796/13) avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringuala hõlmab Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksuseid ja selle lähialas olevat reformimata riigimaad. Planeeringuala paikneb Pakri poolsaare keskel Vana-Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ja selle ääres. Linnulennult ca 3km kaugusel linna keskusest. Planeeringuala suuruseks, mille moodustab planeeritavate kruntide pindalad kokku on 58,7ha.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (majutus, kaubandus, vaba aja veetmine). Kavas on rajada ühtse arhitektuuriga keskkonnasõbralik, energiatõhusa hoonestusega ja aruka maja ning nutika energiavõrgu tehnoloogiatel põhinev linnak. Arendaja eesmärgiks on välja arendada teadus- ja tööstusparki varustav oma energiavõrk, mis kasutab taastuvenergia allikaid – tuul, päike, maasoojus, biokütus jms. Planeeringuga antakse ehitusõigus maksimaalselt 5 tuuliku püstitamiseks.
 
Detailplaneering on maakasutuslikult kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringus on planeeritavas piirkonnas ette nähtud elamu reservmaa ning loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsioonid. Üldplaneeringu muudatus seisneb eelkõige elamu reservmaa juhtfunktsiooni muutmises tootmismaa, laohoonete maa, kaubandus, tenindus- ja büroohoonete maa, aga ka teemaa juhtfunktsiooniks. Kehtiv looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastuse juhtfunktsiooni jääb suures osas kehtima välja arvatud neid läbiva tee- ja tehnovõrkude koridoride ulatuses. Lisaks maakasutusfunktsioonide erinevustele kehtiva üldplaneeringuga, on detailplaneeringuga kavandatud alale 5-st tuulikust koosneva tuulepargi rajamine. Kehtivas üldplaneeringus sellesse piirkonda tuulikute kavandamist ei ole ette nähtud.
 
Detailplaneeringuga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 14.09.2015-14.10.2015 Paldiski Linnavalitsuses tööajal või Paldiski linna koduleheküljel (vt allpool). Arvamusi planeeringu kohta saab avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile paldiski@paldiski.ee

Vastuvõtmise korraldus: AVA

Detailplaneeringu seletuskiri: AVA
Detailplaneeringu joonised: AVA

KSH aruanne: AVA
KSH aruande lisad:
KSH programm
Taimkatte inventuur
Maastikuanalüüs

Kooskõlastused ja nende kokkuvõte asub seletuskirja lõpus olevas tabelis

Illustratsioon 1
Illustratsioon 2

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Viimased uudised

  • 15.12.2017 | Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda ja sõida järgmisel aastal Elroni rongiga soodsaltLoe edasi...
  • 15.11.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 03.11.2017 | Paldiski Spordikeskuse lahtiolekuajad sügis 2017Loe edasi...
  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...