EST | ENG | RUS

Paldiski linnas Kraavi ja Keskküla kinnistute detailplaneering

Planeeringuala hõlmab Kraavi (katastritunnus 58001:001:0133) ja Keskküla (katastritunnus 58001:001:0127) kinnistuid. Planeeringuala asub Pakri poolsaare lääneosas 11174 Paldiski-Padise maantee ääres. See piirneb läänest ja lõunast riigimaantee 11174 Paldiski-Padise maanteega, idast vahetult reformimata riigimaaga, naabrusesse jääb kompaktne suvilapiirkond, põhjast Soomepoiste tee 11 kinnistuga ning lähedal asuva Tallinn-Paldiski raudteega. Planeeringuala suurus on kokku ca 12,5ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks Kraavi ja Keskküla kinnistutele, kinnistute jagamine, tehnovarustuse lahendamine, liikluskorralduse lahendamine ning vajalike tingimuste seadmine nimetatud kasutusotstarvetega hoonete püstitamiseks konkreetsesse asukohta. Algatatavas planeeringus kavandatu on kooskõlas kehtiva Paldiski linna üldplaneeringuga, mis näeb planeeringualal ette just ettevõtluse reservmaa juhtfunktsiooni ja osaliselt kaitsehaljastuse maa tootmis- ja elamupiirkondade vahelise puhvertsooni loomiseks.

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Keskkonnaameti arvamus KSH algatamise vajaduse kohta

Detaliplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus

A- MENETLUSDOKUMENDID

B- SELETUSKIRI

C- LISAD

D- JOONISED

D1- Tehnovõrkudega ühendamise skeem

E- KOOSKĆ•LASTUSED

 

 

 

Ürituste kalender

E T K N R L P
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Viimased uudised

  • 09.10.2017 | Keila vald ja Paldiski linn tähistasid koos õpetajate päevaLoe edasi...
  • 22.09.2017 | Soojusenergia müügihind Paldiskis langebLoe edasi...
  • 20.09.2017 | Õhusaasteloa taotlemisestLoe edasi...
  • 14.09.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...