EST | ENG | RUS

Paldiski Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara võõrandamiseks:

1. Objekt: kinnistu registriosa nr 12535902, katastritunnus 58001:001:0194, pindala 201 099 m2 , sihtotstarve – üldkasutatav maa 100%, asukohaga Harjumaa, Paldiski linn, Kadakaranna.

2. Enampakkumise tingimused:
2.1 Kinnistu alghinnaks on nelisada kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaheksa eurot (402 198 €)
2.2 Enampakkumise osavõtutasu on ükssada kakskümmend seitse eurot ja kaheksakümmend kaks senti (127,82 €);
2.3 Enampakkumise tagatisraha 10% kinnistu alghinnast;
2.4 Kinnistu eest tasumine toimub rahas;
2.5 Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ning kellel ei ole Paldiski linna ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi ega kohalike maksude võlgnevust.
2.6 Esitatud kirjalikus pakkumises peab olema:
2.6.1 Koopia pakkuja isikut tõendavast dokumendist, Eestis registreeritud juriidilistel isikutel äriregistrikaardist registrikaardi väljavõte, välismaistel juriidilistel isikutel asukohariigis väljaantud registritunnistus või väljavõte vastavast registrist ning teised esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid (tõlgituna eesti keelde, juhul kui originaalid on teis(t)es keel(t)es).
2.6.2 Enampakkumisest osavõtja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).
2.6.3 Kirjalikus pakkumises tuleb ära näidata vara eest pakutav hind numbrite ja sõnadega. Numbrites ja sõnades pakkumise erinevusel võetakse arvesse sõnades tehtud pakkumine.
2.6.4 Enampakkumisest osavõtja on kohustatud pakkumises selgelt väljendama siduvat nõusolekut enampakkumises sätestatud enampakkumise tingimustega.
2.6.5 Pakkumine ei või olla tingimuslik.
2.7 Enampakkumise tulemused kinnitab Paldiski Linnavolikogu.
2.8 Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima Müüjaga notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu kahekümne (20) päeva jooksul arvates Paldiski Linnavolikogu otsusest enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta.
 
3. Enampakkumise läbiviimise aeg ja koht: pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 18.09.2017 kella 11:00-ks Paldiski Linnavalitsuse kantseleisse, aadressile Rae 38 Paldiski linn. Hilisemaid pakkumisi ei arvestata. Ümbrikul peab olema märgitud „Kadakaranna kinnistu enampakkumine“. Avamine toimub 18.09.2017 kell 11:15 Paldiski Linnavalitsuse istungite saalis.
 
4. Objektiga tutvumine ja täiendav informatsioon: eelneval kokkuleppel Erki Ruben’iga tel  679 0607 või e-post: erki.ruben@paldiski.ee
 
5. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha: tasuda hiljemalt 18.09.2017  Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele EE452200001120109987. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 18.09.2017 kella 10:00-ks. Makse selgitusse märkida vastavalt „Kadakaranna kinnistu enampakkumise osavõtutasu“ või „Kadakaranna kinnistu enampakkumise tagatisraha“. Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha viie (5) tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtu tasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.
Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud Paldiski Linnavalitsuse arveldusarvele EE452200001120109987 hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist või olema kantud enne notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist tehingut tõestava notari deposiitarvele. Kõik notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud (s.h. notaritasu ja riigilõivu) tasub ostja. Müüdav vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist.
Enampakkumine viiakse läbi Paldiski Linnavolikogu 18.01.2007 a määruse nr. 2 “Paldiski linnavara eeskiri” ja Paldiski Linnavolikogu 29.08.2017 otsuse nr 27 alusel.
 

Ürituste kalender

E T K N R L P
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Viimased uudised

  • 20.09.2017 | Õhusaasteloa taotlemisestLoe edasi...
  • 14.09.2017 | Kaitseliidu väljaõpe Pakri poolsaarelLoe edasi...
  • 31.08.2017 | LEADER meetme 2017. a projektitaotluste vastuvõtt Lääne-Harju Koostöökogus toimub 02.-09.10.2017 kell 17.00 (II taotlusvoor) Loe edasi...
  • 21.08.2017 | Elroni sõiduplaan 01.09 - 02.10.2017Loe edasi...